Celsius scale

Celsius scale
Celsijaus skalė statusas T sritis chemija apibrėžtis Temperatūros skalė, kurios intervalas tarp ledo lydymosi ir vandens virimo temperatūrų (normaliomis sąlygomis) padalytas į 100 lygių dalių. atitikmenys: angl. Celsius scale; centigrade scale rus. шкала Цельсия

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Celsius scale — Celsijaus skalė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Celsius scale; centesimal temperature scale; centigrade scale vok. Celsius Skala, f; zentesimale Temperaturskala, f; Zentigradskala, f rus. стоградусная температурная шкала, f;… …   Fizikos terminų žodynas

  • Celsius scale — Celsijaus skalė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūros skalė, kurios intervalas tarp ledo lydymosi ir vandens virimo temperatūrų normaliomis sąlygomis padalytas į 100 lygių dalių. atitikmenys: angl. Celsius… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Celsius scale — noun a temperature scale that defines the freezing point of water as 0 degrees and the boiling point of water as 100 degrees • Syn: ↑international scale, ↑centigrade scale • Hypernyms: ↑temperature scale * * * Celsius scale, the official name of… …   Useful english dictionary

  • Celsius scale — (C) a temperature scale on which 0° is officially 273.15 kelvins and 100° is 373.15 kelvins. Before 1948 (and still, unofficially) the degree Celsius (°C) was called the degree centigrade (°C) with 0° at the freezing point of fresh water and 100° …   Medical dictionary

  • Celsius Scale — temperature scale in which there are 100 degrees between the freezing and boiling points, centigrade scale (named after Anders Celsius) …   English contemporary dictionary

  • Celsius scale thermometer — Cel·si·us scale, thermometer (selґse əs) [Anders Celsius, Swedish astronomer, 1701–1744] see under scale and thermometer …   Medical dictionary

  • Celsius —    , CELSIUS SCALE    The centigrade thermometer has two constant degrees, a freezing point of water, namely 0°, and its boiling point, 100°. It is sometimes called the Celsius scale in honor of the person who simplified the Fahrenheit scale,… …   Dictionary of eponyms

  • Celsius — For other uses, see Celsius (disambiguation). Celsius temperature conversion formulae from Celsius to Celsius Fahrenheit [°F] = [°C] × 9⁄5 + 32 [°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9 Kelvin… …   Wikipedia

  • Celsius temperature scale — also called  centigrade temperature scale        scale based on 0° for the freezing point of water and 100° for the boiling point of water. Invented in 1742 by the Swedish astronomer Anders Celsius (Celsius, Anders), it is sometimes called the… …   Universalium

  • Celsius — /sel see euhs, shee /, adj. 1. Also, Centigrade. pertaining to or noting a temperature scale (Celsius scale) in which 0° represents the ice point and 100° the steam point. Symbol: C See illus. under thermometer. 2. Thermodynam. of or pertaining… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”